September 2024

Elke maandag
vanaf 16 sept

Lijndansen om 13.30u in de schutterzaal van sporthal Den Draver 

                    Info: Frieda tel 03 252 97 29
Nieuwe geïnteresseerden kunnen aansluiten vermits het voor iedereen lang geleden is.
Prijs: €3,5 per les
Elke dinsdag

Fietsen om 13.30u we vertrekken stipt aan de sporthal

                   Info: Georgette tel 0476 94 64 23
Bij regenweer fietsen we niet!
Woensdag 11

Antwerpen By bike van Zuid tot Zurenberg

                   Info: Karine:karine.buts@hotmail.com of 03 252 46 46
Woensdag 18

Hobbynamiddag om 13.30u zoals steeds, welkom bij Lutgarde thuis

                   Info: Lutgarde 03 252 46 00 - email maeslutgarde@hotmail.com