September 2023

Elke maandag

vanaf 12 sept

Lijndansen om 13.30u in de schutterzaal van sporthal Den Draver 

                   Inlichtingen Frieda tel 03 252 97 29

Nieuwe geïnteresseerden kunnen aansluiten vermits het voor iedereen lang geleden is.

Prijs: €3,5 per les

Elke dinsdag

Fietsen om 13.30u we vertrekken stipt aan de sporthal

                   Inlichtingen Georgette tel 0476 94 64 23

Bij regenweer fietsen we niet!

Woensdag 20

Hobbynamiddag om 13.30u zoals steeds, welkom bij Lutgarde thuis

                   Inlichtingen Lutgarde 03 252 46 00 - email maeslutgarde@hotmail.com

Donderdag 21 

Workschop Aromatherapie  om 19.00u in de Kozze